✕ Stäng

Fluor i dricksvattnet

Fluor finns i vårt dricksvatten. År 2004 bestämdes det att halten fluor i vattnet skulle sänkas till 1,5 mg per liter.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

dricksvattenFluor är ett grundämne som alltid är bundet till en mineral, oftast fluorid. Fluorid finns naturligt i vår berggrund.

Hög halt fluorid – inga hål

I vårt svenska vatten finns det relativt höga halter fluorid. Detta eftersom man vet att ju högre halt fluorid i dricksvattnet – desto mindre karies i tänderna. Dessutom har vi en berggrund som innehåller mycket fluorid.

För hög halt – skönhetsfläckar på tänderna

Däremot är det viktigt att inte ha för höga halter fluorid. Då detta kan leda till skönhetsfläckar på tänderna (fluoros). Enligt Livsmedelsverkets bör dricksvatten inte ha en fluoridhalt på över 1,5 mg per liter.

Enligt Socialstyrelsens ska dricksvatten inte ha en fluoridhalt på över 1,3 mg per liter på grund av risken för fluoros, och inte en halt över 6 mg per liter på grund av risken för fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros).

Därför sänktes halten fluorid i vårt svenska dricksvatten till 1,5 mg/liter år 2004.

Fluorhalten år 2000

En enkät från år 2000 visade att många kommuner hade fluorhalter över 1,5 milligram per liter. Just nu finns det ingen ny data på de olika halterna per kommun, men det bör vara mindre idag eftersom många vattenverk tvingas vidta åtgärden efter de nya reglerna 2004.

Senaste Nytt