✕ Stäng

Fluor i svenskt vatten påverkar inte intelligens

Fluorid är känt för att vara bra för tänderna men studier har antytt att hög fluoridhalt i dricksvatten kan påverka intelligens. En ny studie från Uppsala universitet har granskat om denna koppling stämmer för svenskt dricksvatten.

Med hjälp av ett stort datamaterial har forskare följt svenskar födda under 1980- och 1990-talet fram till 2014 som växt upp i områden i Sverige där fluoridhalten i dricksvattnet varierar. De har dessutom jämfört fluoridhalt med olika mått av intelligens, till exempel kognitiv förmåga som mäts vid mönstring för män samt resultat från nationella proven i matematik i årskurs 9.

Resultaten visar inget samband mellan högre fluoridhalt och lägre intelligens. I själva verket tyder resultaten på att personer uppvuxna i områden med högre fluoridhalt klarar sig bättre på arbetsmarknaden i 22 till 29 års ålder.

Tidigare studier som visat skadlig effekt av fluorid har utförts i länder där fluoridhalten är mycket högre än i Sverige. Framtida studier kan avgöra exakt vilken halt av fluorid som är skadlig men resultaten från den senaste studien indikerar i alla fall att svenskt vatten är säkert.

– Vår studie är den största i sitt slag och vi finner inte att fluoridhalterna i Sverige är skadliga för intelligensen, säger Mattias Öhman, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Studien fann också, utan överraskning, att högre fluoridhalt är kopplat till bättre tandhälsa.

Fler nyheter

Senaste Nytt