✕ Stäng

Fluor i svenskt vatten påverkar inte intelligens

Fluorid är känt för att vara bra för tänderna men studier har antytt att hög fluoridhalt i dricksvatten kan påverka intelligens. En ny studie från Uppsala universitet har granskat om denna koppling stämmer för svenskt dricksvatten.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 8 november 2017

Med hjälp av ett stort datamaterial har forskare följt svenskar födda under 1980- och 1990-talet fram till 2014 som växt upp i områden i Sverige där fluoridhalten i dricksvattnet varierar. De har dessutom jämfört fluoridhalt med olika mått av intelligens, till exempel kognitiv förmåga som mäts vid mönstring för män samt resultat från nationella proven i matematik i årskurs 9.

Resultaten visar inget samband mellan högre fluoridhalt och lägre intelligens. I själva verket tyder resultaten på att personer uppvuxna i områden med högre fluoridhalt klarar sig bättre på arbetsmarknaden i 22 till 29 års ålder.

Tidigare studier som visat skadlig effekt av fluorid har utförts i länder där fluoridhalten är mycket högre än i Sverige. Framtida studier kan avgöra exakt vilken halt av fluorid som är skadlig men resultaten från den senaste studien indikerar i alla fall att svenskt vatten är säkert.

– Vår studie är den största i sitt slag och vi finner inte att fluoridhalterna i Sverige är skadliga för intelligensen, säger Mattias Öhman, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Studien fann också, utan överraskning, att högre fluoridhalt är kopplat till bättre tandhälsa.

Fler nyheter

Senaste Nytt